all-bouw-no-tag-white

Op de werf in Kachtem

Welkom in Kachtem! In de Elf Julistraat werd een oude boerderij door All-Bouw gesloopt en verkaveld tot percelen bouwgrond voor 7 particuliere nieuwbouwwoningen. Voor de realisatie van deze nieuwbouwsite werd er gewerkt in ‘bouwteam’. Concreet betekent dit dat de drie betrokken partijen (architect, aannemer en bouwheer) in samenspraak zorgen voor een schitterend eindresultaat.