HISTORISCHE WAARDE VAN DE PROJECTSITE

Het project ‘Garenmarkt’ ligt van oudsher in de historische stadskern van Brugge.  Aan westelijke kant ligt de Garenmarkt. Op 500 m ten noorden van de 3 historische panden bevindt zich de Brugse Grote Markt. Ten oosten van de site, op de plek van het huidige Astridpark, stond ooit het kloostercomplex van de Minderbroeders dat in de 19de eeuw plaats ruimde voor een uitbreiding van de gevangenis, ’t Pand. Recht tegenover de historische rijhuizen ligt het St-Andreasinstituut dat in 2024 plaats maakt voor een volledig nieuw museumcomplex dat zal aansluiten bij het Groeningemuseum wat verderop.

 

 

 

 

Het gebied tussen de Pandrei en de Eekhoutstraat/Garenmarkt was gedurende de 14de en de 15de eeuw het centrum van de huidevettersindustrie. Dat is niet verwonderlijk: De Eeckhoutstraat dankt nl. zijn naam aan het ‘eikehouten’ bos dat daar te vinden moet geweest zijn en dat gebied was nat door de aanwezigheid van wat nu de rivier de ‘Pandrei’ noemt. Schors van de eikenboom en water waren dan ook net de bewerkingsmiddelen die leerlooiers nodig hadden. De vetterie bevond zich ongeveer ter hoogte van wat nu Garenmarkt 9 is. Tussen de huizen liepen gangen naar de looierij, waarvan één nog grotendeels bewaard is tussen Garenmarkt 3 en 5. De huizen van de Garenmarkt moeten in de 15de eeuw in het bezit geweest zijn van de leerlooiers. Vanaf de 15de eeuw deemsterde de industrie langzaam weg. Garenmarkt 3 werd zo een bocraenververij en in de 2de helft van de 15de eeuw was Garenmarkt 5 in gebruik als zijdeververij. De huidige benaming ‘Garenmarkt’ verwijst trouwens naar de vlas- en garenmarkt die er vanaf de 16de eeuw tot begin 21ste eeuw geweest is.

renovatie UNESCO huizen

De totale oppervlakte van de projectsite beslaat ca. 2200 m². Voor de realisatie van het project werd ca. 640 m² gesloopt om zo opnieuw tot de oorspronkelijke woonvolumes te komen. De gebouwen van Garenmarkt 1 tot en met 7 zijn historisch en fysiek met elkaar verbonden (geweest). Uit deze historische samenhang worden nu 3 luxewoningen gemaakt. Het gaat om het burgerhuis ‘De Viersprong’ (nr. 1), het historische pand ‘’t Hof van Maldeghem’ (nr. 3-5) en een tweede burgerwoning (nr. 7). De gebouwen zijn vastgesteld bouwkundig erfgoed. De gevels en daken van ’t Hof van Maldeghem worden ook beschermd als monument. De vloeroppervlakte beslaat ca. 1800 m², de te renoveren en restaureren bebouwing bestaat uit ca. 574 m². De nieuwe uitbouw zal een oppervlakte beslaan van ca. 132 m².

 

Bron: Garenmarkt 1 – 7 (Brugge, West-Vlaanderen) Archeologienota Bureauonderzoek fase 0 Deel I resultaten van het bureauonderzoek – mei 2021. 

Met gevoel voor wat was en wat zal zijn.

 

All-Bouw renoveert historische panden tot gebouwen met een moderne invulling.