ONEINDIG ERFGOED:
FYSIEKE MATERIALITEIT GEBRACHT IN DIGITALE ONEINDIGHEID

Figuur 1 Rechten: Ommery De Zutter

Midden in het hart van de Brugse historische binnenstad, op wandelafstand van de Grote Markt, werkt All-Bouw aan een totaalrenovatie van vier historische panden in samenwerking met architectenkantoor Vandamme-Vandeputte voor de bouwheer Verana. De projectleider van All-Bouw, Ommery De Zutter onthult nu een gevelgroot kunstwerk dat één van deze historisch beschermde panden als inspiratiebron nam.

 

Dit kunstwerk neemt de vorm aan van een fantastisch grote werfdoek en onthult zo op ware 1:1 schaal opnieuw het te renoveren monument alsof het rechtstreeks uit de toekomst komt. Zo wordt visueel een dialoog gebracht tussen zowel de erfgoedwaarde als de digitale oneindigheid van het pand. De naburige panden krijgen tevens een werfdoek met een zwart-wit lijntekening zodoende het geheel een zeer leesbaar gegeven wordt.

 

Het gevelgroot kunstwerk kadert in een fascinatie en respect voor enerzijds de bestaande context van het erfgoed die de historisch waardevolle kaders schept waarbinnen wij kunnen leven en vertoeven, en anderzijds de oneindigheid en eeuwigheid binnen een digitale context. Bestaande kaders zijn door hun fysieke materialiteit vergankelijk, en enkel met de juiste nodige zorg kunnen zij een continuïteit in hun bestaan krijgen voor verdere generaties. Ondermeer omdat er in hetzelfde punt maar één realiteit kan bestaan. In een baksteen kan er namelijk geen andere baksteen zijn realiteit bekomen. Dit is nu eenmaal fysiek onmogelijk. Ook de tijd die een bestaande baksteen in zich draagt en de materiaaleigenschappen vanuit een verleden kunnen niet zomaar gesimuleerd en opnieuw bekomen worden in het heden. De baksteen die bestond en bestaat is uniek, volledig gedefinieerd door het gegeven van de tijd en zijn plaats. Net daardoor wordt uiteraard de gigantische waarde van erfgoed gevormd. Eens weg, voor altijd weg.

In een digitale context kan dit alles wel. Van een baksteen, met al zijn parameters die de baksteen tot baksteen definiëert, kan een exacte kopie gemaakt worden. Er kan zelfs een andere baksteen geplaatst worden met volledig andere parameters binnenin de vorige baksteen. Hieruit en hierdoor bestaat een oneindigheid in de digitale context. Deze oneindigheid wordt gevormd door het kunnen los laten van de fysieke gedefinieerdheden van bijvoorbeeld tijd, maar ook plaats, materialiteit, identiteit, hiërarchie, en een gedeelde taal. Immers, wanneer deze gedefinieerdheid wel zou bestaan bekomen we een exacte replica van de bestaande context, met al zijn historische lagen, en verkrijgen we als het ware de geschiedenis op zichzelf geplaatst binnen de oneindigheid die het bezit. De digitale context kan op zijn beurt net door zijn snelheid en eindeloosheid even vergankelijk aangevoeld worden. Maar de vergankelijkheid komt voornamelijk voort uit het feit dat het als een parallel binnen de bestaande fysieke context bestaat. Zonder een medium en drager als een computer of een smartphone kan het parallel bestaan ervan immers niet tot de gewaarwording behoren. De oneindigheid houdt dan simpelweg op met bestaan.

2022 Garenmarkt_Brugge_02

Het gemaakte kunstwerk vormt een ankerpunt tussen deze realiteiten. Er is visueel een gemeenschappelijk vlak gevormd die de eigenschappen van elke context versmelt tot een nieuw te beleven geheel. Het pand, Garenmarkt 5, zoals het staat en is met zijn gecummuleerde waarde van de tijd draagt nu ook zijn oneindigheid.

 

- Ommery De Zutter, www.ommery.be 

Meer over kunst op de Garenmarkt in Brugge

 

Het renovatie- en restauratieproject op de Garenmarkt ligt pal tegenover een site van +- 20 000 m² waar Stad Brugge een vernieuwde kunstlocatie wil doen verrijzen vanaf 2023. Op de site van de Garenmarkt, net naast het Groeningemuseum zal nl. BRUSK verrijzen. Het masterplan voor dit deel van de binnenstad bevat een nieuw park, een wetenschappelijk onderzoekscentrum, ruimte voor tentoonstelling en kunstopslag voor oude en hedendaagse kunst.  Ook het Groeningemuseum dat deel uitmaakt van het Brugse Museumkwartier wordt volledig vernieuwd. Het wordt dus een groene omgeving met opnieuw ruimte voor de ‘Reie’. Deze rivier, die de wijk van oudsher leefbaar maakte voor o.a. de leerlooiers die er lange tijd gevestigd waren, zal dus opnieuw zichtbaar worden gemaakt. Het kunstproject dat aan het bouwproject hangt is zo dus een voorbode voor wat nog komen gaat.

 

Afbeelding1

Met gevoel voor wat was en wat zal zijn.

 

All-Bouw renoveert historische panden tot gebouwen met een moderne invulling.