all-bouw-no-tag-white

Het Roeselaarse warmtenet breidt zich uit met meer dan 1000 nieuwe woningen

Roeselaars restafval zorgt voor verwarmde woningen

Roeselare zet al een aantal jaren in op vergroening, letterlijk en figuurlijk. In het noordwesten komt nu ook een nieuwe duurzame woonwijk. Met de meer dan 1000 nieuwe woningen zal de nieuwe wijk een voorbeeld zijn van toekomstig wonen en bouwen. De nieuwe wijk zal immers aangesloten zijn op het warmtenet. Ook op grondgebied Hooglede zullen woningen op het warmtenet aangesloten worden. 

Hooglede_Honzebrouckstraat Roobaertpark bouwgrond Roeselare bouwgrond Hooglede bouwen nieuwbouwwoning bouwgrond bouwperceel kavel te koop

Verwarmen met restwarmte door het warmtenet

Een warmtenet is een groener alternatief voor de individuele verwarmingsketels. Het principe is heel eenvoudig: één grote warmtecentrale, de verbrandingsoven van MIROM, brengt via ondergrondse warmwaterleidingen warmte tot bij organisaties en woonentiteiten waar warmte wordt afgegeven aan het systeem van het gebouw.

De nieuwe woningen zullen – net zoals bijvoorbeeld het nieuwe zwembad in Roeselare - aangesloten zijn op dat warmtenet van MIROM. MIROM zal de restwarmte van de verbrandingsoven gebruiken om de nieuwbouwwoningen in het nieuwe stadsdeel te verwarmen.

Bij de verwerking van afval dat niet meer gerecycleerd kan worden, komt er warmte vrij. Het warmtenet is te vergelijken met een grote cv-installatie. Het warme water verlaat MIROM aan een temperatuur van ongeveer 110 °C. Bij de huizen aangekomen wordt deze warmte overgezet op de individuele verwarmingsinstallaties. Het afgekoelde water keert terug naar de centrale waar het opnieuw wordt opgewarmd. MIROM zet zich met dit warmtenet in om huishoudelijk afval én vergelijkbaar restafval te verwerken en om te zetten tot waardevolle energie.

nieuwbouwwoningen West-Vlaanderen, huizen bouwen Roeselare, bouwen in Roeselare, verkaveling, betaalbaar wonen, betaalbaar bouwen, energiezuinig bouwen, duurzaam bouwen, waterdichte woning, winddichte woning, aannemer bouw
BEN woning West-Vlaanderen, energiezuinig bouwen Roeselare, BEN nieuwbouw, energiekosten nieuwbouw, nieuwbouwhuis bouwen, nieuwbouwhuizen, nieuwbouw te koop

Het warmtenet in de nieuwbouwwoning

In de nieuwbouwwoningen zal er een afgiftestation aanwezig zijn die via een warmtewisselaar de woning zal voorzien in zowel sanitair warm water als in centrale verwarming. De installatie in huis is compact.

Mirom heeft een centrale back-up ketel, die werkt op gas. Deze ketel neemt over als er onderhoud moet gebeuren of als er problemen zouden opduiken op het warmtenet.

Bouwen met energie van de toekomst

Een duurzame toekomstvisie voor groene energie. Het warmtenet vormt een belangrijke schakel in het hergebruiken van afval en materiaal in het algemeen.

Het warmtenet voldoet specifiek aan de eisen van hernieuwbare energie in een nieuwbouwwoning. Er zijn dus in principe geen extra voorzieningen meer nodig.

Voorwaarden verbonden aan het warmtenet

Wordt je huis straks verwarmd door het warmtenet, hou dan rekening met het volgende:

  • Er ligt dus géén aardgas
  • Er is een éénmalige aansluitkost op het warmtenet van +-8000 euro.
  • Jaarlijks betaal je een vast recht
  • Je hebt geen jaarlijks onderhoud e.d. meer nodig
  • Het verbruik is vergelijkbaar met dat van gas
  • De meting gebeurt met een calorimeter
  • De facturatie gebeurt via Veolia, op dezelfde manier zoals gas en elektriciteit: 11 voorschotten en één afrekening.